ANGÅENDE BESKYTTELSE AV PERSONLIGE OPPLYSNINGER

Roland Scandinavia ser viktigheten av å beskytte personlige data fra brukere av dette nettstedet, inkludert deling via enhver offline metode. Vi har laget følgende retningslinjer med grunnleggende respekt for våre brukeres rett til personvern, fordi vi setter pris på vårt forhold til brukerne.

Roland Scandinavia og de underliggende selskapene i gruppen (heretter referert kollektivt til som ”Vi”) kan komme til å spørre deg om å registrere personlig informasjon – herunder navn, adresse, telefonnummer og e-post adresse, når du fyller ut online skjemaer, signerer for medlemskap i ulike nettsteder, melder deg på nyhetsbrev, søker om å delta på arrangementer og konkurranser, registrerer produkter eller spør om brukerstøtte. Vi er bevist på vårt sosiale, så vel som juridiske, ansvar for å beskytte slike personopplysninger.

Vi beholder personlige data og all informasjon som samles inn fra deg på servere lokalisert i EU og USA, og opplysningene vil bli administrert av Roland Europe Group og Roland Scandinavia. Alle personlige data vil bli holdt i samsvar med lovgivningen og i EU og Roland SU og alle andre gjeldende lover om databeskyttelse. Ved å gi oss dine personlige opplysninger, forstår du og godtar vilkårene i denne personvernerklæringen. Dersom du ikke godtar vilkårene, ber vi deg vennligst å avstå fra å bruke dette nettstedet og ikke gi din personlige informasjon til oss.

Roland Scandinavia tar nødvendige forhåndsregler for å sikre at personopplysninger holdes hemmelige. For å hindre uautorisert tilgang, ivareta datanøyaktighet og sikre riktig bruk av informasjonen, har vi sørget for nødvendige fysiske, elektroniske og administrative prosedyrer for å beskytte og sikre informasjonen vi samler inn fra våre brukere. Dette betyr imidlertid ikke at Roland SU garanterer for sikkerhet, nøyaktighet eller fullstendighet av slik informasjon eller slike prosedyrer. Vår beskyttelse av personlig informasjon er basert på følgende prinsipper:


1. Vi bruker personlig informasjon kun til angitte formål

Vi begrenser alltid vår bruk av personopplysninger til innenfor rekkevidden av formålene som er angitt nedenfor. Når vi trenger å bruke personlig informasjon utover de angitte formålene, vil vi informere om de nye på forhånd. Om du ikke aksepterer de nye formålene, kan du nekte oss tillatelse til å bruke din personlige informasjon.

Formål for bruk
(1) Utdeling av medlemskap til nettsteder

 • For å identifisere medlemssøker, medlemmer og brukere av tjenester
 • For å gjenkjenne brukeren i en tjeneste

(2) Utsending av diverse informasjon gjennom e-poster, direkte post eller andre relevante markedsføringskanaler

 • For å tilby informasjon knyttet til produkter og tjenester fra selskapet og konsernselskaper (inkludert markedsføring og reklame) og informasjon om arrangementer
 • Å tilby informasjon knyttet til produkter og tjenester fra tredjepart, bestilt av selskapet for å sende informasjon (inkludert reklame og markedsføring) og informasjon om arrangementer
 • Å varsle og informere registrerte brukere om annen informasjon som kan være viktig for deg Om du foretrekker å ikke motta flere direkte markedsføringshenvendelser fra oss eller våre samarbeidspartnere, kan du når som helst melde deg ut.

(3) Kundeservice

 • For å motta og kommunisere henvendelser og konsultasjon fra brukere
 • For å gi tjenester i etterkant av salg til bruker, for eksempel versjonsoppdateringer
 • For å sende reparerte produkter tilbake til brukerne

(4) For å planlegge, utvikle og forbedre produkter og tjenester

 • For å forstå brukerregistrering og bruksområder for medlemssider
 • For å gjennomføre spørreundersøkelser og målingsundersøkelser

(5) Annet

 • Om vi ønsker å bruke dine personlige data for andre grunner enn nevnt ovenfor, vil vi informere deg om endringen og innhente samtykke
 • Ellers, for å bli brukt i annen sammenheng, vil vi innhente separat samtykke fra medlemmet

2. Vi vil ikke avsløre personlig informasjon til tredjepart

Vi vil ikke avsløre de personlige opplysningene du gir oss til noen tredjeparter, uten om de som er oppgitt under og det som er beskrevet i seksjon 4 under.

 • Når du samtykker til slik avsløring
 • Når vi, under streng kontroll av selskapets ledelse, videreformidler personlige opplysninger til selskaper vi har en forhåndsavtale om å delegere oppgaven med å behandle personopplysninger
 • Når det ansees å være hensiktsmessig, for å la et beslektet selskap eller en distributør svare på din henvendelse
 • Når vi er pålagt å utlevere eller oppgi personlig informasjon, i følge lov eller regulering
 • Når utlevering er nødvendig for å beskytte menneskers helse, sikkerhet eller eiendeler, og det er vanskelig å få ditt samtykke
 • Når vi må samarbeide med nasjonale eller lokale myndigheter i deres offisielle plikter, og å innhente samtykke kan hindre dette arbeidet

3. Vi vil ikke dele personlig informasjon internasjonalt

Foruten det som er fastsatt i disse retningslinjene, skal vi ikke overføre de personlige opplysningene du oppgir til et annet land, utenom de som er oppgitt under for felles bruk i konsernets selskaper i utlandet som nevnt i neste seksjon.

 • Når du samtykker til slik overføring
 • Hvis tredjepartslandet er omfattet av reglene i ”the Personal Information Protection Committee”, som å være et fremmed land som har et tilsvarende nivå på beskyttelse av personlige opplysninger som vårt land, for å beskytte rettighetene og interessene til enkeltpersoner
 • Når du oppgir personlig informasjon til en person som har etablert et system i samsvar med standardene fastsatt etter reglene i ”the Personal Information Protection Committee”, som et system som er nødvendig for å iverksette tiltak, på en kontinuerlig basis, som tilsvarer tiltakene som skal tas av en næringsdrivende å håndtere personlige opplysninger med hensyn til håndtering av personopplysninger
 • Når vi er pålagt å avsløre eller oppgi personlig informasjon gjennom en lov eller regulering
 • Når utlevering er nødvendig for å beskytte menneskers helse, sikkerhet eller eiendeler, og det er vanskelig å få ditt samtykke
 • Når vi trenger å samarbeide med nasjonale eller lokale myndigheter i deres offisielle plikter og å innhente ditt samtykke kan hindre dette arbeidet

4. Vi kan dele personlig informasjon

Vi kan dele din personlige informasjon med samtlige av disse selskapene i vårt konsern

Personlig informasjon som kan deles

 • Navn, adresse, telefonnummer, fax nummer, e-postadresse, Roland-utsendt ID nummer, produkter du har registrert etc

Parter som kan dele de personlige opplysningene

 • BOSS Corporation, Roland Corporation, Roland Europe Group og andre utenlandske konsernselskaper *1
 • *1: Utenlandske konsernselskaper: Factory and Office Affiliates

Formål for bruk av disse partene

 • Grunner fastsatt i denne policyen

5. Om cookies

En “cookie” er en liten datafil som overføres fra en webserver og lagres på din datamaskin. Vår web-server kan identifisere datamaskinen din ved hjelp av en cookie, og gir deg effektiv tilgang til våre nettsider. Vi skal ikke bruke informasjonen til noe annet formål.

Du kan avvise at cookies blir lagret på din maskin via innstillingene i nettleseren på datamaskinen din, men vær oppmerksom på at dette i så fall kan begrense funksjonaliteten på våre hjemmesider for deg.

For å levere den mest treffende reklamen til våre kunder, bruker vi i tillegg ”behavioral targeting” reklametjenester, som bruker cookies, og tilbys av selskapene nevnt under. Om du ønsker å deaktivere denne tjenesten, gå til selskapenes sider som finnes under, og følg instruksjonene.

(1) Google, Inc.
Du kan melde deg ut via dette nettstedet:

https://www.google.com/policies/technologies/ads/

(2) Yahoo Corporation
Du kan melde deg ut via dette nettstedet:

https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.htm

(3) Facebook, Inc.
Du kan melde deg ut via dette nettstedet:

https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/


6. Om tilgangslogger

Vår websides poster inneholder informasjon om personene som har fått tilgang til det i tilgangsloggen, som beskrevet her:
Tilgangsloggen inneholder IP adresse, domenenavn, nettleser, tilgang dato/tid etc til alle som har tilgang til vårt nettsted. Vi skal ikke bruke disse tilgangsloggene for å samle inn personlig informasjon, og vi skal heller ikke bruke dem i kombinasjon med opplysninger som kan identifisere en person.

Vi skal informere deg om hver hensikt for bruk av tilgangsloggene kombinert med din personlige informasjon, når dette brukes til andre formål enn angitt nedenfor:

 • Svare på henvendelser når du bruker våre tjenester
 • Opprette statistiske data som ikke indentifiserer enkeltpersoner

7. Sporingssystem

Et sporingssystem basert på bruken av vårt selskaps cookies, er lagt inn i Rolands nettsteder, og dette samler inn IP-adresse, tilgang dato/tid etc. Vi skal ikke bruke disse opplysningene i kombinasjon med noen informasjon som kan identifisere enkeltpersoner, utover det som er angitt i ”Formål for bruk” i seksjonen over (1. Vi bruker det bare for de angitte formål) i denne personvernerklæringen.

Det finnes også et sporingssystem som er basert på bruken av tredjeparts informasjonskapsler som samler inn anonym statistisk informasjon som ikke er knyttet til bestemte personopplysninger.

Vi anbefaler at du jevnlig sjekker vår online ”Policies on the Protection of Personal Information” da vi kan modifisere policyen for å ytterligere styrke vår beskyttelse av personopplysninger, eller i samsvar med endringer i lover og forskrifter.

Dersom du ønsker å oppdatere eller avslå å sende inn dine personlige opplysninger, vennligst informer oss herfra *1. Om du har noen spørsmål om denne personvernerklæringen eller vilkårene i dette området, vennligst informer oss herfra *1.

*1 Kontakt oss

Vennligst også les våre retningslinjer Policies on the Protection of Personal Information.


8. Korreksjon av personopplysninger

Som privatperson har du rett til å be om kopi av all informasjon som er lagret om deg. Dersom vi blir informert av brukere om at deres personlige opplysninger er feilaktige, og bedt om å modifisere, legge til eller slette data, vil vi undersøke dette, og på basis av resultatet gjøre nødvendige justeringer – uten forsinkelse.