Sound Canvas for iOS

Software Synthesizer with SMF Player

Sound Canvas for iOS
Kúpiť

Klasický zvukový modul Roland Sound Canvas sa vracia ako softwarový syntetizátor pre iPhone alebo iPad

Sound Canvas pre iOS je softwarový syntetizátor, ktorý perfektne emuluje populárny zvukový modul formátu GS, s integrovaným SMF prehrávačom*.

Od vydania prvého modulu Roland Sound Canvas (SC-55 v roku 1991), si táto séria získala obrovskú popularitu medzi amatérskymi tvorcami hudby. Výrazové možnosti a všestrannosť integrovaných zvukov umožňujú používanie tejto série aj v súčasnosti, najmä na tvorbu a zdieľanie hudobných dát. Tento populárny zvukový modul prichádza teraz vo forme aplikácie pre iOS. Vo výbave má viac ako 1600 zvukov, prehrávač MIDI súborov a schopnosť zmeniť váš iPhone alebo iPad na zvukový modul spolupracujúci s MIDI prevodníkmi.

*SMF: Standard MIDI File. Koncovka súboru je ".mid".

1,600 kvalitných zvukov a 63 bicích súprav; perfektné na prehrávanie MIDI súborov

Sound Canvas for iOS podporuje štyri rôzne zvukové mapy série Sound Canvas - SC-8820, SC-88Pro, SC-88 a SC-55. Podporované sú aj zvukové mapy GM2 a GM. Vstavané zvukové efekty Reverb. Choris, Delay, 2-pásmový EQ a 64 typov "Insert" efektov Sound Canvas for iOS umožňuje aj prehrávanie SMF dát SC-88Pro a SC-8820 (*2).

*1 úpravy zvukových parametrov a "Insert" efektov nie sú podporované
*2 V závislosti od prehrávaných dát môžu vzniknúť malé rozdiely v charaktere zvukov, vyvážení hlasitosti a časovaní

Všestranný integrovaný SMF prehrávač

Integrovaný SMF (Standard MIDI File) prehrávač ponúka niekoľko možností prehrávania a zmenu tóniny alebo tempa prehrávania. Režim "Loop" umožňuje opakované prehrávanie vybraného úseku skladby; režim "Song List Play" umožňuje nepretržité postupné prehrávanie viacerých skladieb.

Skvelý externý zvukový modul

Sound Canvas for iOS je kompatibilný s CoreMIDI, čo umožňuje využitie vášho iPhone alebo iPad vo funkcii externého zvukového modulu, pripojeného k MIDI prevodníku (Roland UM-ONE).

Podpora prenosu Inter-App Audio a Audiobus

SOUND Canvas for iOS Ver.1.1.0 podporuje prenos zvuku vo formáte Inter-App Audio*1 a Audiobus*2 medzi aplikáciami. Môžete nahrať vaše SMF prehrávané cez SOUND Canvas for iOS a vytvoriť tak audio nahrávku priamo vo vašom iPhone alebo iPad. Inter-App a Audio umožňujú jednoduchú konverziu* vašich dát.

*1: Pre využitie systému Inter-App Audio potrebujete podporovanú aplikáciu, napr. GarageBand.
*2: Audiobus je predávaný samostatne.
*3: Konverzia SMF dát do zvukovej nahrávky prebieha v reálnom čase, preto je potrebné počkať na prehranie celej nahrávky.

Compatible OS
iOS 8.1.2 or later
Compatible devices
iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air or later, iPad mini 2nd generation or later
*In the interest of product improvement, the specifications and/or appearance of this unit are subject to change without prior notice.
Download on the AppStore

Materiály na stiahnutie

Podpora

If you have questions about operating your Roland product, please check our Knowledge Base for answers to the most common questions.
You can also contact our Product Support department by phone or email.
In addition, we have a library of Owner’s Manuals and Support Documents that you can download and reference.