OVER DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Roland Benelux (RBX) erkent het belang van de bescherming van de privacy voor alle informatie aangeleverd door gebruikers van deze website of gedeeld via gelijk welke offline methode. Wij hebben de volgende beleidsrichtlijnen opgesteld met een fundamenteel respect voor onze gebruikers hun recht op privacy en omdat wij de relatie met onze gebruikers belangrijk vinden.

RBX en de bedrijven uit zijn groep (hierna collectief "Wij" genoemd) kunnen u vragen om uw persoonsgegevens te registreren, inclusief uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, voor het afnemen van online enquêtes, het inschrijven voor online abonnementen, het verspreiden van nieuwsbrieven via e-mail, het indienen van aanvragen voor evenementen en wedstrijden, het registreren van producten en het inwinnen van informatie in verband met productondersteuning, en wij erkennen dat het onze sociale en wettelijke verantwoordelijkheid is om zulke persoonsgegevens te beschermen.

Wij bewaren persoonsgegevens en alle informatie die we van u hebben ontvangen, op servers die zich bevinden in de EU en de V.S., en deze worden beheerd door Roland Europe Group en RBX. Alle persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met de wetgeving op gegevensbescherming van de Europese Unie en RBX, en alle andere toepasbare wetgeving op gegevensbescherming. Door uw persoonsgegevens aan ons over te maken, geeft u aan dat u de voorwaarden van deze Privacy Policy begrijpt en aanvaardt. Als u niet akkoord bent met de voorwaarden van deze Privacy Policy, gelieve deze website dan niet te gebruiken en uw persoonsgegevens niet aan ons te bezorgen.

RBX neemt naar behoren voorzorgen om de persoonsgegevens die aan ons worden bekendgemaakt, te beveiligen. Om ongeoorloofde toegang te voorkomen, de nauwkeurigheid van de gegevens te behouden en het correcte gebruik van informatie te verzekeren, hebben wij gepaste fysieke, elektronische en beheerprocedures in gebruik genomen om de informatie die wij online van onze gebruikers vergaren, te bewaren en te beveiligen. Desondanks geeft RBX geen garanties met betrekking tot de veiligheid, nauwkeurigheid of volledigheid van zulke informatie of procedures. Onze bescherming van persoonsgegevens is gebaseerd op de volgende principes:


1. Wij gebruiken persoonsgegevens enkel voor de aangegeven doeleinden

Wij beperken ons gebruik van persoonsgegevens steeds tot de doeleinden die hieronder zijn opgelijst. Wanneer wij persoonsgegevens voor andere dan de vermelde doeleinden moeten gebruiken, dan brengen wij u vooraf op de hoogte van de nieuwe doeleinden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe doeleinden, kunt u weigeren ons toelating te geven om uw persoonsgegevens te gebruiken.

Gebruiksdoeleinden
(1) Lidmaatschap van websites

 • Om aanvragers van lidmaatschap, leden, en gebruikers van de diensten te identificeren
 • Om de identiteit van de gebruiker te controleren wanneer deze de dienstverlening gebruikt

(2) Aanlevering van allerlei informatie via e-mails, direct mail en andere relevante marketingkanalen

 • Om informatie te verstrekken in verband met producten en diensten van het Bedrijf en de bedrijven uit de groep (inclusief promotie en reclame) en informatie over evenementen
 • Om informatie te verstrekken in verband met producten en diensten van de derden die in opdracht van het Bedrijf informatie (inclusief promotie en reclame) en informatie over evenementen verzenden
 • Om geregistreerde gebruikers te verwittigen en te informeren over andere informatie die u zou kunnen aanbelangen Als u verkiest om geen verdere direct marketing communicatie van ons of onze zakenpartners te ontvangen, hebt u steeds de mogelijkheid tot een opt-out.

(3) Klantenondersteuning

 • Om vragen van gebruikers te ontvangen en hen advies te geven
 • Voor dienst-na-verkoop, zoals systeemupdates, voor de gebruikers
 • Om herstelde producten terug naar de gebruikers te sturen

(4) Planning, ontwikkeling en verbetering van producten en diensten

 • Om inzicht te krijgen in de registratiestatus van de gebruiker en in de gebruiksvoorwaarden van sites met lidmaatschap
 • Om bevragingen en enquêtes af te nemen en op te volgen

(5) Andere

 • Als wij uw persoonsgegevens willen gebruiken voor doeleinden die niet voorkomen in of afwijken van bovenstaande opsomming, zullen wij u op de hoogte brengen van de wijzigingen en uw toestemming vragen
 • Anders te gebruiken voor doeleinden waarvoor het lid afzonderlijk toestemming heeft gegeven

2. Wij geven geen persoonsgegevens vrij aan derden

Wij zullen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, niet vrijgeven aan derden, behalve zoals hieronder bepaald en zoals beschreven in sectie 4, hieronder.

 • Wanneer u akoord gaat met zulke vrijgave
 • Wanneer wij, onder strikt toezicht van het bedrijf, persoonsgegevens vrijgeven aan bedrijven waarmee wij vooraf een overeenkomst hebben gesloten met betrekking tot de uitbesteding van de verwerking van de persoonsgegevens
 • Wanneer dit gepast wordt geacht om een verwante onderneming of verdeler op uw vraag te laten antwoorden
 • Wanneer wij volgens de wet of een bepaling verplicht zijn om persoonsgegevens te verstrekken of vrij te geven
 • Wanneer de vrijgave nodig is om de veiligheid, de gezondheid of de eigendom van mensen te beschermen en het moeilijk is om vooraf uw toestemming te verkrijgen
 • Wanneer wij moeten samenwerken met nationale of lokale overheden in hun officiële plichten en het verkrijgen van uw toestemming die handelingen in de weg zou kunnen staan

3. Wij doen geen internationale overdracht van persoonsgegevens

Behalve zoals voorzien in deze bepalingen, zullen wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt niet naar het buitenland overdragen, behalve zoals hieronder bepaald of voor gedeeld gebruik binnen buitenlandse bedrijven uit de groep zoals vermeld in de volgende sectie.

 • Wanneer u akkoord gaat met de overdracht
 • Als het land van de derde partij volgens de regels van het Commité voor de Bescherming van Persoonsgegevens erkend wordt als zijnde een vreemd land dat een gelijkwaardig niveau heeft van bescherming van persoonsgegevens als ons land, ter bescherming van de rechten en belangen van individuen
 • Wanneer de persoonsgegevens worden bezorgd aan gelijk welke persoon die beschikt over een systeem dat voldoet aan de normen bepaald door de regels van het Commité voor de Bescherming van Persoonsgegevens als systeem dat noodzakelijk is om, op conitune basis, maatregelen te nemen die overeenstemmen met de maatregelen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, die moeten worden genomen door een zakelijke exploitant die persoonsgegevens verwerkt
 • Wanneer wij volgens de wet of een bepaling verplicht zijn om persoonsgegevens te verstrekken of vrij te geven
 • Wanneer de vrijgave nodig is om de veiligheid, de gezondheid of de eigendom van mensen te beschermen en het moeilijk is om vooraf uw toestemming te verkrijgen
 • Wanneer wij moeten samenwerken met nationale of lokale overheden in hun officiële plichten en het verkrijgen van uw toestemming die handelingen in de weg zou kunnen staan

4. Wij mogen persoonsgegevens delen

Wij mogen uw persoonsgegevens delen met gelijk welke van de volgende bedrijven uit de groep

Persoonsgegevens die mogen worden gedeeld

 • Uw naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, ID-nummer toegekend door Roland, producten die u hebt geregistreerd, enz.

Partijen die de persoonsgegevens mogen delen

 • BOSS Corporation, Roland Corporation, Roland Europe Group en andere buitenlandse bedrijven uit de Groep *1
 • *1: buitenlandse bedrijven uit de groep: Fabrieks- en kantoorfilialen

Gebruiksdoeleinden van die partijen

 • Redenen vermeld in deze bepalingen

5. Cookies

Een “cookie” is een klein stukje data vanaf een webserver wordt verzonden en wordt opgeslagen op uw computer. Hoewel onze webserver uw computer kan identificeren door middel van een cookie, laat dit u toe om op efficiënte wijze toegang te krijgen tot onze webpagina’s, en wij zullen dit niet voor andere doeleinden gebruiken.

U kunt via de browserinstellingen van uw computer verhinderen dat er cookies op uw computer worden bewaard, maar gelieve er rekening mee te houden dat, in zulk geval, de functies van onze website gedeeltelijk beperkt kunnen zijn voor u.

Bovendien, om de klanten de beste publiciteit te kunnen aanbieden, maken wij gebruik van behavioral targeting advertising-dienten die door de volgende bedrijven worden geleverd door middel van cookies. Als u deze dienst wil uitschakelen, ga dan naar de hieronder vermelde webpagina van het bedrijf in kwestie en volg de instructies.

(1) Google, Inc.
U kunt zich uitschrijven via de volgende site:

https://www.google.com/policies/technologies/ads/

(2) Yahoo Corporation
U kunt zich uitschrijven via de volgende site:

https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.htm

(3) Facebook, Inc.
U kunt zich uitschrijven via de volgende site:

https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/


6. Toegangslogging

Onze website houdt informatie bij over de mensen die hem hebben bezocht, in een zogenaamde toegangslog, zoals hier beschreven:
De toegangslog bevat het IP-adres, domeinnaam, browser, datum/uur van toegang, enz., van de mensen die onze website bezoeken. Wij zullen deze toegangslog niet gebruiken om persoonsgegevens te verzamelen, noch in combinatie met gelijk welke informatie die een individu zou kunnen identificeren.

Wij zullen u steeds informeren over alle doeleinden waavoor wij uw toegangslogs in combinatie met uw persoonsgegevens gebruiken, behalve in de hieronder vermelde gevallen:

 • Antwoorden op vragen die zich voordoen wanneer u onze diensten gebruikt
 • Voor de aanmaak van statistische data, die geen individuen identificeren

7. Trackingsysteem

De websites van Roland die IP-adressen, datum/uur van toegang, enz. verzamelen, gebruiken een trackingsysteem gebaseerd op het gebruik van onze bedrijfscookies. Wij zullen die niet gebruiken in combinatie met gelijk welke informatie die een individu zou kunnen identificeren, buiten hetgeen vermeld staat onder “Gebruiksdoeleinden” in het eerste deel (1. Wij gebruiken persoonsgegevens enkel voor de aangegeven doeleinden) van deze privacyverklaring.

Er is ook een trackingsysteem gebaseerd op het gebruik van cookies van derden dat wordt gebruikt op delen van Roland's websites om anonieme statistische informatie te verzamelen die niet gelinkt is aan specifieke persoonsgegevens.

Wij raden aan om regelmatig ons online Beleid voor de Bescherming van Persoonsgegevens na te gaan, want wij kunnen dit beleid wijzigen om onze bescherming van persoonsgegevens verder te verbeteren of in overeenstemmming met wijzigingen van wetgeving of regelgeving.

Als u wil updaten of wil weigeren om uw persoonsgegevens te verstrekken, gelieve ons dat hier *1 te melden. Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring, of over de voorwaarden van deze site, gelieve ons dat hier *1 te melden.

*1 Contacteer ons

Lees ook ons Beleid inzake de Bescherming van Persoonsgegevens.


8. Correctie van Persoonsgegevens

Als individu hebt u het recht om kopieën te vragen van gelijk welke informatie die over u wordt bijgehouden. Als gebruikers ons melden dat hun persoonsgegevens niet correct zijn, en ons vragen om gegevens te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen, dan zullen we dit onderzoeken en, op basis van het resultaat, onverwijld de nodige aanpassingen doen.